เริ่มแล้วพรุ่งนี้ ! หักเงินเดือนจ่ายหนี้กยศ. ชุดแรก 1.5 แสนคน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เริ่มหักเงินเดือนจากบัญชีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายหนี้เงินกู้ เริ่มพรุ่งนี้ (28 ก.พ.2562 )

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้( 28 ก.พ.2562 ) เป็นต้นไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จะเริ่มหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. ที่ทำงานในสังกัดราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธนาคารพาณิชย์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อชำระหนี้ กยศ. อัตโนมัติ จากเงินเดือนเป็นเดือนแรก เบื้องต้นมีจำนวนประมาณ 150,000 คน

ทั้งนี้ วิธีการหักเงินเดือนชำระหนี้ กยศ.นั้น กยศ.จะนำมูลหนี้ต้องชำระต่อปีมาหาร เพื่อหักจากเงินเดือนเท่ากันทุกๆ เดือน โดยมีรายละเอียดแจ้ง ซึ่ง กยศ.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้กลุ่มนี้ทราบแล้ว