ข่าว

ภาพลับหลุด -เอกสารลับเผย!! ระวัง ”แฟลชไดรฟ์” ทิ้งขว้างไม่ตั้งใจ

บริษัท Comparitech ได้ทำวิจัยเรื่องการกู้คืนข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์มือสอง โดยทดลองซื้อแฟลชไดร์จำนวน 200 ชิ้นที่มีการขายต่อผ่าน eBay หรือร้านค้าในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เพื่อทดสอบด้านข้อมูล

เรื่องนี้ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นำผลการทดลองมาเผยแพร่ พบว่าแฟลชไดรฟ์มือสองประมาณ 67% สามารถกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วออกมาได้ โดยแฟลชไดรฟ์บางชิ้นมีข้อมูลสำคัญ เช่น ภาพนู้ด สำเนาบัตร เอกสารทางธุรกิจ ใบสมัครงาน หรือแม้กระทั่งข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจถูกผู้ประสงค์ร้ายนำไปใช้แอบอ้างสวมรอยหรือข่มขู่แบล็คเมล์ได้

สาเหตุที่ทำให้ข้อมูลสำคัญถูกกู้คืนได้คือผู้ใช้ลบไฟล์หรือฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ด้วยวิธีธรรมดาซึ่งโดยหลักการแล้ววิธีดังกล่าวจะลบแค่ข้อมูลการระบุถึงตัวไฟล์แต่ไม่ได้ลบเนื้อหาของไฟล์ออกไปด้วยทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลออกมาได้โดยใช้เครื่องมือทั่วไปที่มีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ต

นักวิจัยยังพบแฟลชไดรฟ์ที่ถูกนำออกมาขายต่อ โดยไม่มีการลบข้อมูลเก่าออกด้วย นำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปหาเจ้าของเดิมได้

งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้บางส่วนยังขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงของการนำสื่อบันทึกข้อมูลออกไปขายต่อมือสองโดยที่ไม่ได้ทำลายข้อมูลอย่างเหมาะสม ซึ่งหลายครั้งข้อมูลส่วนตัวที่หลุดรั่วออกไปอาจสร้างความเสียหายในระดับที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ แนวทางการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอาจใช้วิธีเข้ารหัสลับข้อมูลหรือใช้เครื่องมือช่วยเขียนทับข้อมูลเดิมเพื่อไม่ให้กู้กลับคืนมาได้