ทางหลวงรายงานน้ำท่วมถนน 31 แห่ง 23 สายทาง ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

31 ส.ค. 2562 เวลา 7:38 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (31 ส.ค. 62) เวลา 12.00 น. กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทาง จากผลกระทบพายุโพดุล โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น  12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ แพร่ พิจิตร อุตรดิตถ์ อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ จำนวน 31 แห่ง ใน 23 สายทาง ผ่านได้ 24 แห่ง ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์  2 แห่ง

-ทางหลวงหมาเลข 21 บ้านโตก – บุ้งน้ำเต้า  ช่วงกม.ที่ 216 ระดับน้ำสูง 20 ซม.

-ทางหลวงหมาเลข 21 บ้านโตก – บุ้งน้ำเต้า  ช่วงกม.ที่ 236 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 1214 น้ำอ่าง – วังผาชัน อ.ทองแสนขัน ช่วงกม.ที่ 44 – 45 ระดับน้ำสูง 25 – 30 ซม. การจราจรผ่านได้ไม่สะดวก

จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 11 เขาทราย – สากเหล็ก อ.ทับคล้อ ช่วงกม.ที่ 135 -136 ระดับน้ำสูง 30 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 129 ทางเลี่ยงเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ ช่วงกม.ที่ 8 – 9 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 2 น้ำฆ้อง – อุดรธานี อ.กุมวาปี ช่วงกม.ที่ 420 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

จังหวัดขอนแก่น 5 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 2 พล – บ้านไผ่ อ.พล ช่วงกม.ที่ 281 -283 ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ในช่องทางซ้าย เบี่ยงการจราจรให้วิ่งสวนกันในช่องทางขวา

-ทางหลวงหมายเลข 2 พล – บ้านไผ่ อ.พล ช่วงกม.ที่ 293 -294 ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้

-ทางหลวงหมายเลข 23 บ้านไผ่ – ไพศาล ช่วงกม.ที่ 1 - 4 ระดับน้ำสูง 70 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้

-ทางหลวงหมายเลข 229 บ้านไผ่ – มัญจาคีรี อ.บ้านไผ่ ช่วงกม.ที่ 0 - 1 ระดับน้ำสูง 45 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 2297 บ้านลาน – เปือยน้อย อ.เปือยน้อย ช่วงกม.ที่ 1 น้ำกัดเซาะทางขาดการจราจรไม่สามารถผ่านได้

จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยสีดา – ปากทางเขื่อนลำปาว อ.ยางตลาด ช่วงกม.ที่ 606 - 607 ระดับน้ำสูง 10 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 12 หนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ อ.สมเด็จ ช่วงกม.ที่ 665 ระดับน้ำสูง 20 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 227 กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม อ.เมืองกาฬสินธุ์ ช่วงกม.ที่ 4 - 5 ระดับน้ำสูง 50 ซม.

จังหวัดร้อยเอ็ด 8 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 23 ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ช่วงกม.ที่ 103 - 104 ระดับน้ำสูง 25 ซม.

-ทางหลวงหมายเข 214 ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน ช่วงกม.ที่ 62 - 63 ระดับ   น้ำสูง 15 - 20 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 214 จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา อ.จตุรพักตรพิมาน ช่วงกม.ที่ 74 - 75 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 215 ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ ช่วงกม.ที่ 1 - 2 ระดับน้ำสูง 13 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 4 - 5 ระดับน้ำสูง 10 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 15 - 16 ระดับน้ำสูง 45 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 232 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 25 - 66 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 2044 ร้อยเอ็ด – หนองดง อ.โพนทอง ช่วงกม.ที่ 0 - 1 ระดับน้ำสูง 40 ซม.

จังหวัดมหาสารคาม 4 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 23 ไพศาล – บรบือ – มหาสารคาม อ.กุดรัง ช่วงกม.ที่ 30 - 31 ระดับน้ำสูง 5 ซม. ช่วงกม.ที่ 52 - 54 ระดับน้ำสูง 10 - 40 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 213 มหาสารคาม – หนองขอน อ.เมืองมหาสารคาม ช่วงกม.ที่ 5 ระดับน้ำสูง 10 ซม. (อุโมงค์ทางลอด) ช่วงกม.ที่ 8 ระดับน้ำสูง 30 ซม. ช่วงกม.ที่ 20 ระดับน้ำสูง 20 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 219 ยางสีสุราช – พยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย ช่วงกม.ที่ 49 ระดับน้ำสูง 15 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 219 ยางสีสุราช – พยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย ช่วงกม.ที่ 71 ระดับน้ำสูง 20 ซม.

จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 2259 เสลภูมิ – คำโพนสูง อ.เสลภูมิ ช่วงกม.ที่ 9 ระดับน้ำสูง10 ซม.

จังหวัดมุกดาหาร 3 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 212 นาโพธิ์ – ห้วยสะแบก อ.นิคมคำสร้อย ช่วงกม.ที่ 444 ระดับน้ำสูง 90 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงถนนทางหลวงชนบท สาย โคกหินกอง และใช้ทางหลวงหมายเลข 2370 ไปหนองสูงแทน

-ทางหลวงหมายเลข 212 ย้อมพัฒนา – นาโพธิ์ อ.เมืองมุกดาหาร ช่วงกม.ที่ 414 – 416 ระดับน้ำสูง 30 ซม.

-ทางหลวงหมายเลข 2287 ดงหลวง – สานแว้ อ.ดงหลวง ช่วงกม.ที่ 22 ระดับน้ำสูง 50 ซม.

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 212 ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ช่วงกม.ที่ 510 ระดับน้ำสูง 60 ซม.การจราจรไม่สามารถผ่านได้(ซ้ายทาง)

กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด