Save BCC แต่งดำอีกรอบ!ประท้วง ไล่ผู้บริหาร "กรุงเทพคริสเตียน" ชุดใหม่

28 พ.ย. 2562 เวลา 7:16 น.

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน และสมาคมผู้ปกครอง ตัวแทนจากองค์กรปกป้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย "Save BCC" แต่งดำประท้วง ไล่ผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่

วันที่ 28 พ.ย. ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กลุ่มอดีตศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง และคณะครู-อาจารย์ กว่า 6,000 คน รวมตัวกันในนาม ตัวแทนจากองค์กรปกป้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือที่รู้จักในนาม Save BCC  แต่งกายด้วยชุดดำ เดินทางมาร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

Save BCC แต่งดำอีกรอบ!ประท้วง ไล่ผู้บริหาร

จากกรณีก่อนหน้านี้ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการ และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ ถูกสั่งพักงาน จนกระทั่งถูกโยกย้ายให้พ้นจากหน้าที่ฯ ซึ่งต่อมาได้มีการสอบสวนจากคณะกรรมการสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยภายหลังจึงได้มีคำสั่งให้ปลด นายศุภกิจ และไล่ออกนายวัชรพงษ์ พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่ เข้ามาบริหารงานแทน

Save BCC แต่งดำอีกรอบ!ประท้วง ไล่ผู้บริหาร

ซึ่งในวันนี้ (28 พ.ย.) ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้ประกาศหยุดเรียน เป็นเวลา 1 วัน โดยให้เหตุผลว่ามีการชุมนุมกันภายในโรงเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ความวุนวาย จึงได้มีการประกาศให้หยุดเรียนเป็นเวลา 1 วัน

สำหรับข้อเรียกร้องที่ กลุ่ม Save BCC จัดการชุมนุมในวันนี้ ( 28 พ.ย.)  เนื่องจาก ต้องการให้ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ คณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร ยังคงนิ่งเฉย และมีปฎิบัติตามข้อเรียกร้องที่ได้มีการเสนอไป

Save BCC แต่งดำอีกรอบ!ประท้วง ไล่ผู้บริหาร

นอกจากนี้ยังพบว่าประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ยังได้พยายามแต่งตั้งบุคคล ที่ไม่มีมาตรฐานความรู้ด้านการบริหาร, ไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้าได้ มุ่งแต่งตั้งบุคลากรที่สนับสนุนฝ่ายตนเองเท่านั้น แสดงออกถึงการแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างชัดเจน และสร้างความเกลียดชัง เพื่อทำลายความสามัคคี ระหว่างบุคคลากร

ซึ่งไม่ควรเป็นแบบอย่างในโรงเรียนอย่างยิ่ง รวมถึงพยายามข่มขวัญ ครู นักเรียนที่ไม่พอใจให้ลาออก เพื่อจะรับคนใหม่ที่สามารถควบคุมได้มาทดแทน ดังนั้น จึงอยากให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ ในการตรวจสอบเรื่องการนำเงินของโรงเรียนไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด