ข่าว ข่าวภาคเหนือ

วิกฤตแล้งแม่น้ำยม! โรงสูบน้ำพิจิตร 20 แห่ง หยุดสูบน้ำ

พิจิตร แล้งหนักแม่น้ำยมแห้ง โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า 29 แห่ง หยุดสูบน้ำกว่า 20 แห่ง เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีน้ำ เพียงพอต่อการสูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรได้

วันที่ 9 ม.ค. 2563 ความแห้งแล้งของแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน พื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ อำเภอโพทะเล ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีระยะทาง 127 กิโลเมตร ปัจจุบันมีสภาพแห้งขอด จนเห็นพื้นทรายในท้องแม่น้ำตลอดของแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน ส่งผลทำให้โรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ในเขตแม่น้ำยม ที่มีอยู่จำนวน 29 แห่ง ต้องหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ กว่า 20 แห่ง

เนื่องจากน้ำแม่น้ำยมที่บริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้าแห้งขอดจนเป็นผืนทราย ที่ผ่านมา ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานราชการ พยายามแก้ปัญหาด้วยการนำรถแบ็คโฮมาขุดเปิดทางน้ำ เพื่อเป็นบ่อน้ำแต่ก็ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องหยุดสูบน้ำถาวรจนกว่าจะมีน้ำเพียงพอ

ขณะที่ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ให้หน่วยงาน เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังแล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งจะเสี่ยงผลผลิตเสียหายและขาดทุนได้ ยกเว้นเกษตรกรที่มี น้ำบาดาลในพื้นที่ของตนเอง

ส่วนการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ทางคณะกรรมการ จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ของทั้ง 12 อำเภอ ว่ามีอำเภอใด ตำบลใดบ้างที่มีปัญหาภัยแล้งเข้าหลักเกณฑ์ที่จะประกาศภัยก็จะให้การช่วยเหลือโดยทันที