วันเด็กแห่งชาติ2563 กองทัพอากาศ ซ้อมการบิน-แสดงภาคพื้น

09 ม.ค. 2563 เวลา 7:49 น.

กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2563 ซ้อมการบินและการแสดงภาคพื้น โชว์การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50 มั่นใจปลอดภัยไร้ปัญหา เดินทางสะดวก จัดพื้นที่จอดรถบริการ 6 จุด

วันเด็กแห่งชาติ2563 วันที่ 9 ม.ค. 2563 พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 ม.ค. ในส่วนของกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการจัดงาน ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2563 ซ้อมการบินและการแสดงภาคพื้น โชว์การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50  มั่นใจปลอดภัยไร้ปัญหา  เดินทางสะดวก จัดพื้นที่จอดรถบริการ 6 จุด

กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2563 ซ้อมการบินและการแสดงภาคพื้น โชว์การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50  มั่นใจปลอดภัยไร้ปัญหา  เดินทางสะดวก จัดพื้นที่จอดรถบริการ 6 จุด

สำหรับวันนี้ มีการซ้อมการแสดงภาคอากาศ 2 ห้วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 08.15-09.05 น.

1.ซ้อมการบินผ่านพิธีเปิด โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16,

2.การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A

3.การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50

4.การบินค้นหาและช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725

ส่วนช่วงบ่าย เวลา 14.30-14.50 น. ซ้อมการแสดงสมรรถนะอากาศยาน ของเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen

กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2563 ซ้อมการบินและการแสดงภาคพื้น โชว์การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50  มั่นใจปลอดภัยไร้ปัญหา  เดินทางสะดวก จัดพื้นที่จอดรถบริการ 6 จุด

ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา กองทัพอากาศ ได้มีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ทั้งด้านการแสดงการบิน และการแสดงภาคพื้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ มีความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อปรับแผนการบินล่วงหน้า และบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2563 ซ้อมการบินและการแสดงภาคพื้น โชว์การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50  มั่นใจปลอดภัยไร้ปัญหา  เดินทางสะดวก จัดพื้นที่จอดรถบริการ 6 จุด

โดยในปีนี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ที่มีความสนใจในด้านการบิน เทคโนโลยี และการทหาร ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามัคคี และการรู้หน้าที่พลเมืองที่ดี ตรงกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

กองทัพอากาศ เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2563 ซ้อมการบินและการแสดงภาคพื้น โชว์การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ T-50  มั่นใจปลอดภัยไร้ปัญหา  เดินทางสะดวก จัดพื้นที่จอดรถบริการ 6 จุด

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาบุตรหลานร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ในวันที่ 11 มกราคมนี้ เวลา 07.00-15.30 น. สำหรับพื้นที่จัดงานส่วนกลาง ได้แก่ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)

จัดพื้นที่จอดรถไว้บริการ 6 จุด ได้แก่

1.โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2.หอประชุมกานตรัตน์

3.หอประชุมกองทัพอากาศ

4.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

5.โรงเรียนจ่าอากาศ

6.ที่จอดรถท่าดินแดง ติดกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมทั้งได้จัดรถบริการรับ-ส่ง บริเวณพื้นที่จัดงานด้วย สำหรับต่างจังหวัดสามารถร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ได้ที่โรงเรียนการบินและกองบินต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสาร กำหนดการแสดง พื้นที่จอดรถ เส้นทางบริการรถรับส่ง และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.childrenday.rtaf.mi.th