svasdssvasds

ขับรถแช่ขวา โดนแน่ หลังคมนาคมเตรียมเสนอแก้กฎกระทรวง โทษจับ-ปรับ-ตัดแต้ม

ขับรถแช่ขวา โดนแน่ หลังคมนาคมเตรียมเสนอแก้กฎกระทรวง โทษจับ-ปรับ-ตัดแต้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอ คจร. แก้ร่างกฎกระทรวง ห้ามรถความเร็วต่ำกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งเลนขวา สำหรับถนน 4 เลนทั่วประเทศ ย้ำบทลงโทษจับ-ปรับ และตัดแต้มคะแนนการขับขี่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดภายหลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมทางหลวงว่า จะมีการหารือออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการห้ามไม่ให้รถยนต์ที่มีความเร็วต่ำกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งในช่องทางขวาสุด ซึ่งจะบังคับใช้กับถนนทั่วประเทศ โดยมาตรการนี้ออกมา เพื่อแก้ไขปัญหารถติด ขับช้าแช่เลนขวา ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษด้วยทั้งโทษจับ โทษปรับ และตัดแต้มคะแนนการขับขี่อีกด้วย

ซึ่งตนเตรียมเสนอมาตรการดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณา อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมแก้ไขร่างกฏกระทรวง ห้ามรถความเร็วต่ำกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งเลนขวา สำหรับถนน 4 เลนทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผลผู้ขับขี่ เพราะจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ารถวิ่งช้าเลนขวาเกิดอุบัติเหตุบ่อย หากเห็นชอบคาดจะผลบังคับใช้ก.พ.นี้

สำหรับบุคคลใดวิ่งรถในเลนขวาต่ำกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะต้องถูกจับปรับตามกฏหมายจราจร หลังจากนั้นกระทรวงคมนาคมจะมาเริ่มดำเนินการ บังคับใช้เลนขวาของถนนให้ใช้ความเร็วบนถนนทางหลวง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สาเหตุที่ทำได้ช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องทั้งในเรื่องของความพร้อมของถนนที่จะให้บังคับใช้, จุดกลับรถ ที่จะต้องมีความเหมาะสมกว่านี้ ซึ่งมั่นใจว่า นโยบาย 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะต้องสำเร็จในปีนี้

ขับรถแช่ขวา โดนแน่ หลังคมนาคมเตรียมเสนอแก้กฎกระทรวง โทษจับ-ปรับ-ตัดแต้ม ขับรถแช่ขวา โดนแน่ หลังคมนาคมเตรียมเสนอแก้กฎกระทรวง โทษจับ-ปรับ-ตัดแต้ม ขับรถแช่ขวา โดนแน่ หลังคมนาคมเตรียมเสนอแก้กฎกระทรวง โทษจับ-ปรับ-ตัดแต้ม

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด