พิจิตร แล้งต่อเนื่อง! ฝายแม้วแม่น้ำยมแทบไม่เหลือน้ำ

14 ม.ค. 2563 เวลา 4:29 น.

พิจิตร  แม่น้ำยมยังคงวิกฤตหนัก! เผชิญภัยแล้งต่อเนื่อง ฝายแม้วที่ชาวบ้านร่วมใจสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย

ภัยแล้ง วันที่ 14 ม.ค. 2563 ภาพมุมสูง จากอากาศยานไร้คนขับ สามารถมองเห็นปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ฝายแม้วซึ่งชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ บริเวณลำแม่น้ำยม บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านวังลูกช้าง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อหวังจะชะลอการไหลของน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตร หลังจากแม่น้ำยม ประสบปัญหาภัยแล้งจนแห้งขอด

พิจิตร  แม่น้ำยมยังคงวิกฤตหนัก! เผชิญภัยแล้งต่อเนื่อง  ฝายแม้วที่ชาวบ้านร่วมใจสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย

จากที่เคยมีปริมาณน้ำกักเก็บหน้าฝายแม้ว กลายสภาพเหลือเพียงกระสอบทรายที่เรียงเป็นแนวยาวขวางแม่น้ำยม ส่วนระดับน้ำบริเวณหน้าฝายแม้วที่เป็นน้ำ มีเพียงน้ำขังเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

พิจิตร  แม่น้ำยมยังคงวิกฤตหนัก! เผชิญภัยแล้งต่อเนื่อง  ฝายแม้วที่ชาวบ้านร่วมใจสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย

สำหรับฝายแม้วเป็นภูมิปัญญาของประชาชนในพื้นที่แม่น้ำยม นำมาใช้เพื่อเก็บกักน้ำไว้บรรเทาความเดือดร้อน โดยวิธีการจะรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันสร้างฝายแม้ว อุปกรณ์ประกอบด้วย กระสอบปุ๋ย ไม้ไผ่ และวัสดุอื่นๆที่หาได้ในหมู่บ้านเพื่อสร้างเป็นฝายแม้วตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ แต่หลังจากแม่น้ำยมประสบปัญหาแห้งขอด ส่งผลให้ฝายแม้วที่สร้างขึ้นไม่มีน้ำกักเก็บ จนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตามไปด้วย

พิจิตร  แม่น้ำยมยังคงวิกฤตหนัก! เผชิญภัยแล้งต่อเนื่อง  ฝายแม้วที่ชาวบ้านร่วมใจสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย พิจิตร  แม่น้ำยมยังคงวิกฤตหนัก! เผชิญภัยแล้งต่อเนื่อง  ฝายแม้วที่ชาวบ้านร่วมใจสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย พิจิตร  แม่น้ำยมยังคงวิกฤตหนัก! เผชิญภัยแล้งต่อเนื่อง  ฝายแม้วที่ชาวบ้านร่วมใจสร้าง เพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เหลือน้ำเพียงเล็กน้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด