ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครูไทยทั่วประเทศหนี้บาน กว่า 1.1 ล้านล้านบาท เฉลี่ยรายละ 3 ล้าน

เลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย เผย ครูทั่วประเทศไทย เป็นหนี้รวมกันกว่า 1.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ16 ของหนี้ประเทศ เฉลี่ยเป็นหนี้รายละ 3 ล้านบาท

วันครูแห่งชาติ 2563 (16 ม.ค.62) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 นายสำคัญ จงโกเย็น เลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาหนี้สินครูในปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากสถิติพบว่า มีครูกว่า 4 แสนราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของครูทั่วประเทศมีหนี้สินท่วมตัว ส่วนใหญ่เฉลี่ยเป็นหนี้สินรายละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นหนี้ ชพค.4 แสนล้านบาท กับหนี้สหกรณ์ครู 7 แสนล้านบาท รวมแล้วเป็นเงินกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลหนี้ทั้งประเทศ

ประเด็นสำคัญที่ทำให้ครูมีปัญหาหนี้สินท่วมตัว ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความต้องการในปัจจัย 4 ภาระครอบครัว ความไม่มีวินัยของครูและความไม่มีวินัยของสถาบันการเงิน

ศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการช่วยเหลือครูที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินท่วมตัว แต่เนื่องจากปัญหานี้มีมูลค่าเงินที่สูงมาก รัฐบาลเองก็ไม่ค่อยมีเงินจะมาแก้ปัญหา เบื้องต้นจึงต้องเดินเรื่องฟ้องต่อศาลคุ้มครองผู้บริโภค 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1.ครม.ที่ออกนโยบายปี 50 ซึ่งออกนโยบายมาไม่ประสบความสำเร็จ และยิ่งเพิ่มปัญหาให้ครูมากขึ้น อีกทั้งไม่มีการติดตามนโยบายอย่างจริงจัง

2.ธนาคารออมสิน ที่ออกสัญญาไม่เป็นธรรม เป็นสัญญาสำเร็จรูป มีข้อสัญญาหลายข้อที่เป็นการกระทำฝ่ายเดียว

3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

4.ทิพยประกันภัย

ซึ่งการฟ้องครั้งนี้เป็นทางแพ่ง เพื่อนำไปสู่การทำให้สัญญาเป็นโมฆะ และเริ่มต้นกันใหม่และเนื่องในวันครูแห่งชาติ จึงฝากถึงครูรุ่นใหม่ ที่กำลังจะได้รับบรรจุเข้ามาสอนหนังสือ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อย่าประมาท หากจะกู้เงินก็ขอให้มีวินัยทางการเงินด้วย ใช้หนี้แล้วอย่างน้อยต้องมีเงินเดือนเหลือร้อยละ 30 เพื่อให้เพียงพอกับการใช้จ่าย