พม. ตัดสินภาพวาดกว่า 1,700 ชิ้น จากเยาวชนชายแดนใต้ ชิงทุนพร้อมโล่นายกฯ

17 ม.ค. 2563 เวลา 0:57 น.

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ทำการตัดสินการประกวดภาพวาดจากโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก”

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี

โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์สังคม ทองมี ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิต อาจารย์สมชัย กตัญญุตานันท์ และนางสาวหัสภพ ตั้งมหาเมฆ ร่วมตัดสิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี

สำหรับการประกวดภาพวาดไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในการสร้างสรรค์ผลงาน แบ่งประเภทการสมัครเป็น 4 รุ่น ซึ่งมีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 1,763 ชิ้น

1.ระดับอายุ 6 – 9 ปี จำนวน 313 ชิ้น

2.ระดับอายุ 10 – 12 ปี จำนวน 775 ชิ้น

3.ระดับอายุ 13 – 16 ปี จำนวน 526 ชิ้น

4.ระดับอายุ 17 – 18 ปี จำนวน 149 ชิ้น

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี

โดยได้ทำการตัดสินผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งมีรางวัลการประกวด แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล เงินรางวัลรวม 320,000 บาท และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนำผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี

โดยกระทรวง พม. จะนำผลงานที่ชนะการประกวด ทั้ง 52 ชิ้น ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ชั้น 5 โชน OUTLET MBK CENTER ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมผลงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี “พม.” ตัดสินภาพวาดศิลปะกว่า 1,700 ชิ้น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ “พลังแห่งรัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรี