"วันช้างไทย"กร่อย งดโต๊ะจีน เซ่นโควิด-19 ทั่วประเทศรอพึ่งเงินกู้ธนาคาร

13 มี.ค. 2563 เวลา 9:51 น.

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

วันที่ 13 มี.ค. 63 ซึ่งเป็นวันช้างไทย ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่เพนียดคล้องช้างอยุธยา ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าในปีนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากกระแสข่าวไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามทางวังช้างอยุธยา โดย นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผจก.วังช้างอยุธยาแลเพนียด เปิดเผยว่าได้มุ่งเน้นในการให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยว ด้วยการทำความสะอาดสถานที่ และล้างทำความสะอาดเหรียญที่นักท่องเที่ยวหยอดตู้ รวมทั้งเพิ่มจุดล้างมือด้วยเจล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

นายอิทธิพันธ์ ยังกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวช้างทั่วประเทศว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ห้องประชุม อาคารรัฐสภา นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 19 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่ผู้ประกอบกิจการปางช้างทั่วประเทศได้ร้องเรียนเข้าไปบรรจุอยู่ในวาระการประชุม เป็นปัญหาการประกอบกิจการปางช้างและการอนุรักษ์ช้างไทย โดยมีตัวแทนปางช้างหลายแห่งจากทุกภาคเข้าร่วม ได้แก่ นายสิวาวุธ หมื่นแสน อุปนายกและกรรมการสมาคมสมาพันธ์ช้างไทย , นายบุญทา ชัยเลิศ ประธานบริหารปางช้างแม่แตง จ.เชียงใหม่ , นางสุดาพร เสนาวงศ์ษา ผู้ประกอบการมหาวังช้าง จ.กาญจนบุรี , นายเนติวินท์ อมรสิน ผู้ประกอบการปางช้าง จ.ภูเก็ต

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

ตัวแทนชาวช้างได้ร้องขอให้รัฐบาลมีมาตรการและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางดันการเงินกับผู้ประกอบการปางช้างทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตการณ์โรคติดต่อร้ายแรง โควิด-19 โดยในเบื้องตัน

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการปางช้างเป็นอย่างมาก โดยจากการประชุมคณะกรรมาธิการ มีความเห็นในการช่วยเหลือปางช้างทั่วประเทศคือ

ขอให้ธนาคารรับตั๋วรูปพรรณช้าง (สผ.5) ตามระเบียบกรมการปกครองมาเป็นหลักทรัพย์

ประกันการชำระหนี้ได้ ขอให้ผู้ประกอบการปางข้างที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว  

สามารถขอสินเชื่อกับธนาคาร โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft low ) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

ขอรีไฟแนนซ์ (Refinance) เพื่อเปลี่ยนไปผ่อนกับธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย โดยเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน ร้อยละ 1 ต่อปี

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ มีการพิจารณามาตรการและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางด้นการเงินกับผู้ประกอบการปางช้างอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจในภาวะวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 อันจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

นางสุดาพร ผู้ประกอบการมหาวังช้าง จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ในวันช้างไทยปีนี้ ปางช้างทั่วประเทศเงียบเหงาและงดการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมาก เนื่องจากประสบปัญหาไวรัสโควิด-19 ที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจที่ซบเซา ก็ทำให้ปางช้างทั่วประเทศไม่มีทุนสำรอง ต้องหยุดกิจการ พอมาเจอปัญหาโควิด-19 จึงทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว เป็นภาระของผู้ประกอบการจึงนับเป็นวิกฤตที่น่ากลัว

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

ซึ่งปางช้างทั่วประเทศที่มีจดทะเบียนประมาณ 120 แห่งทั่วประเทศ และยังมีไม่จดอีกเล็กๆน้อยๆ รวมทั้งหมดแล้วประมาณ 200 แห่ง ต้องรับภาระเรื่องอาหารช้าง ควาญช้าง บางแห่งเช่าช้างประกอบกิจการ ประมาณการค่าใช้จ่ายช้าง 1 เชือก ควาญ 1 คนรวมอาหาร เดือนหนึ่งประมาณ 6 หมื่นบาทกรณีเป็นช้างเช่า แต่ถ้าเป็นช้างตัวเองก็ใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นกว่าบาทต่อเดือน ไม่รวมค่าพนักงาน คนงาน ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆในปางประจำวัน โดยเฉพาะที่ภูเก็ตช้างเช่าเกือบทั้งหมด 37 แห่ง ปัญหาค่าเช่าที่ เช่าช้าง และค่าน้ำจืด ทำให้ช่วงนี้มีโอกาสปิดกิจการ หากรัฐบาลไม่ช่วยเหลืออย่างจริงจัง ซึ่งในวันช้างไทยที่ผ่านมาจะพบว่ามีการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร ให้กับช้าง หรือโต๊ะจีนช้างแต่ปีนี้งดทั้งหมด

วันช้างไทย สุดกร่อย หลายแห่งงดโต๊ะจีนช้าง ทุกปางทั่วประเทศนักท่องเที่ยวหาย ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว เร่งจี้ กระทรวงการคลัง ผลักดันเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย