ข่าว

ผบ.ตร.สั่งปรับกำลังตร.ขานรับ นโยบาย ”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสังกัดปรับกำลังตามนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ” ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส แต่กำชับให้ฝ่ายปราบปรามเข้มงวดดูแลทรัพย์สินประชาชน

วันนี้ 21 มี.ค. 2563 พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนะเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ Covid-19 ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศว่า

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สนองนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “ พร้อมกำชับโดยเน้นย้ำ มีวิทยุ ตร. สั่งการด่วนที่สุด ที่ 0009.2/834 ลงวันที่ 20 มี.ค.63 ถึงมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการเพื่อลดความแออัดของที่ทำงานลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย ทุกพื้นที่ โดยการปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังคงปฎิบัติหน้าที่ตามปกติและเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่

พ.ต.อ. กฤษณะ กล่าวอีกว่า ส่วนการปฏิบัติของส่วนงานบริการประชาชน อาจปรับลดกำลังพลผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของภารกิจหน่วย และในส่วนของงานด้านอำนวยการของหน่วย หัวหน้าหน่วยสามารถพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปฏิบัติงานจากบ้านพักได้

พร้อมให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการปฏิบัติในแต่ละกรณี ต้องไม่เสียหายต่อราชการและการบริการประชาชนโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางที่รัฐบาล ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด