ข่าว

เอาไม่อยู่ โคราชพบเซียนมวยป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย

โคราชพบเซียนมวยป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย ผู้ว่าเตรียมหารือปิดตลาดนัดทั้งจังหวัด พร้อมทำแผนผังการเดินทางผู้ป่วยแจ้งให้ประชาชนทราบ

วันที่ 21 มี.ค.63 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้องนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม อีก 2 ราย รวมเป็น 5 ราย ซึ่งเป็น ชาย อายุ 38 ปี และ 42 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจาก สนามมวย 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยในรายผู้ป่วยล่าสุด อายุ 38 ปี มีผู้สัมผัสใกล้ชิด เสี่ยงสูงที่จะติดไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 ราย เสี่ยงต่ำ 4 ราย ส่วนในรายผู้ป่วย อายุ 42 ปี มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงจะติดไวรัสโควิด-19 จำนวน 26 ราย เสี่ยงต่ำ 96 ราย ขณะนี้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้ง 2 เพื่อกักตัว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ผู้ป่วยทั้ง 5 ราย ทางจังหวัดจะทำแผนผังการเดินทางของผู้ป่วยติดเชื้อทั้ง5 ราย แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยทั้ง 5 ราย เข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาเชื้อและดำเนินการกักตัวเองภายในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน อย่างไรคณะกรรมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา จะร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดตลาดนัดทั่วทั้งจังหวัดหรือไม่เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค