ข่าว

MEA การไฟฟ้านครหลวง ย้ำขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่มีหมดเขต

การไฟฟ้านครหลวงMEA ออกประกาศเรื่อง ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยระบุว่า ไม่มีหมดเขต ไม่ต้องรีบร้อน ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ MEA ทางออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ …สะดวก สบาย ตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำกันอีกครั้ง ไม่มีวันปิดรับการลงทะเบียน‼

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติด้วยความปรารถนาดีจาก MEA

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA