ข่าว

ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ คืนเงินประกันไฟฟ้า คลิปสอนจาก PEA และ MEA

ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ คืนเงินประกันไฟฟ้า คลิปสอนจาก PEA และ MEA ขั้นตอนลงทะเบียน หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืนเงินประกันผ่านเว็บไซต์ dmsxupload.pea.co.th/cdp และรอรับเงินผ่านช่องทางที่เลือกในวันที่ 31 มี.ค. 2563

การไฟฟ้านครหลวง MEA แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2563 เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ง่าย ๆ ผ่านทาง Online ตลอด 24 ชั่วโมง

และคลิปสอน ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยแพร่ผ่านแชลแนลยูทูป PEA CHANNEL ขั้นตอนลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้า เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

 

ขั้นตอน วิธี ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ