ข่าว

เงินเยียวยา 5,000 เปิดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ใครได้รับสิทธิบ้าง

เงินเยียวยา 5,000  หรือ เงินชดเชยรายได้ที่รัฐบาลจ่ายให้ลูกจ้าง สาเหตุเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 ที่กำลังขยายวงกว้างขึ้น นอกจากผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบด้ายธุรกิจด้วย เพราะการปิดสถานที่เสี่ยงนั้นมีลูกจ้างที่ทำงานอยู่ด้วย เพราะแรงงานที่อยู่นอกประกันสังคม และลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

กระทรวงการคลังเห็นถึงปัญกานี้จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง เพื่อเยียวยาผู้ที่ได่รับผลกระทบในช่วงนี้ ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้เป็น เงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อคนเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยครอบคลุมกลุ่มแรงงาน ดังนี้

  • แรงงาน
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในประกันสังคม

เงินเยียวยา 5,000 มีเอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลนายจ้าง

วิธีการลงทะเบียน มี 2 วิธี

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มีนาคม นี้
  2. ลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​และธนาคารกรุงไทย

คนที่มีคุณสมบัติครบ จะได้รับเงินภายใน 5 วันหลังลงทะเบียน ซึ่งช่องทางการรับเงิน มีทั้ง พร้อมเพย์ หรือ ผ่านบัญชีธนาคาร