ข่าว

มท. สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เปิดศูนย์บริการมือถือในห้างฯ

ปลัดกระทรวงมหาไทย มีคำสั่งให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ผ่อนผันเปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือในห้าง หลังประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถไปใช้บริการ เมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้

วานนี้ 26 มี.ค. 63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค)

สืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างทั่วไปต้องปิดไปด้วย จึงมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถไปใช้บริการเมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัท์เสีย (ชิมดับ) หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชำรุด

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชนจึงขอให้จังหวัดพิจารณาการผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้