สถิติ "โควิด-19" ในไทย เดือนมีนาคม จากหลักสิบ สู่หลักร้อย ทะลุหลักพัน

31 มี.ค. 2563 เวลา 8:38 น.

รายละเอียดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อฯ สะสมอยู่ที่ 1,651 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงเดือนมีนาคม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเมื่อต้นเดือน จำนวนผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับหลักสิบ กระทั่งมาช่วงกลางเดือนก็เข้าสู่หลักร้อย กระทั่งกลายเป็นหลักพันในช่วงปลายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1 มี.ค. รายใหม่ 0 ราย สะสม 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย

2 มี.ค. รายใหม่ 1 ราย สะสม 43 ราย

3 มี.ค. รายใหม่ 0 ราย สะสม 43 ราย

4 มี.ค. รายใหม่ 0 ราย สะสม 43 ราย

5 มี.ค. รายใหม่ 4 ราย สะสม 47 ราย

6 มี.ค. รายใหม่ 1 ราย สะสม 48 ราย การแข่งขันมวยที่เวทีลุมพินี

7 มี.ค. รายใหม่ 2 ราย สะสม 50 ราย

8 มี.ค. รายใหม่ 0 ราย สะสม 50 ราย

9 มี.ค. รายใหม่ 0 ราย สะสม 50 ราย

10 มี.ค. รายใหม่ 3 ราย สะสม 53 ราย

รายละเอียดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อฯ สะสมอยู่ที่ 1,651 ราย

11 มี.ค. รายใหม่ 6 ราย สะสม 59 ราย

12 มี.ค. รายใหม่ 11 ราย สะสม 70 ราย จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)

13 มี.ค. รายใหม่ 5 ราย สะสม 75 ราย ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากงานดาวะห์

14 มี.ค. รายใหม่ 7 ราย สะสม 82 ราย

15 มี.ค. รายใหม่ 32 ราย สะสม 114 ราย

16 มี.ค. รายใหม่ 33 ราย สะสม 147 ราย ประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์

17 มี.ค. รายใหม่ 30 ราย สะสม 177 ราย สั่งปิดชั่วคราว สถานบันเทิง ในกทม. และปริมณฑล

18 มี.ค. รายใหม่ 35 ราย สะสม 212 ราย

19 มี.ค. รายใหม่ 60 ราย สะสม 272 ราย

20 มี.ค. รายใหม่ 50 ราย สะสม 322 ราย

รายละเอียดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อฯ สะสมอยู่ที่ 1,651 ราย

21 มี.ค. รายใหม่ 89 ราย สะสม 411 ราย กทม.สั่งปิดห้างฯ คนเริ่มกลับต่างจังหวัด

22 มี.ค. รายใหม่ 188 ราย สะสม 599 ราย

23 มี.ค. รายใหม่ 122 ราย สะสม 721 ราย

24 มี.ค. รายใหม่ 151 ราย สะสม 827 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 4 ราย

25 มี.ค. รายใหม่ 107 ราย สะสม 934 ราย

26 มี.ค. รายใหม่ 111 ราย สะสม 1,045 ราย เริ่มใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

27 มี.ค. รายใหม่ 91 ราย สะสม 1,136 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 5 ราย

28 มี.ค. รายใหม่ 109 ราย สะสม 1,245 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 6 ราย

29 มี.ค. รายใหม่ 143 ราย สะสม 1,388 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 7 ราย

30 มี.ค. รายใหม่ 136 ราย สะสม 1,524 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเป็น 9 ราย

31 มี.ค. รายใหม่ 127 ราย สะสม 1,651 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 10 ราย

รายละเอียดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อฯ สะสมอยู่ที่ 1,651 ราย