Breaking News ข่าว ทั่วไทย

ประมวลความคืบหน้า ขอใช้ป่าสร้างสนามบินพังงา 

วันที่ 6 ก.ค.60 เป็นเวลา 3 สัปดาห์เเล้วที่สปริงนิวส์เกาะติดการขอใช้ป่าสงวนเเห่งชาติสร้างสนามบินพังงา ตอนนี้โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ 

  

สำหรับคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบางกอกเเอร์เวย์ส ยื่นขอใช้ประโยชน์เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (ทสจ.พังงา) จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งจากสำนักเทศบาลตำบลลำแก่น และจังหวัดพังงา อนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ป่า พร้อมกับทำเรื่องเสนอไปยังกรมป่าไม้ แต่ระหว่างนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง. )พบว่าข้อมูลการรายงานสภาพป่าอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงทักท้วงไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ตรวจสอบเรื่องนี้  

ทำให้คำขออนุญาตที่ผ่านไปแล้ว 1 ปี ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ ขณะที่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้มีการตรวจสอบสภาพป่าใหม่ทั้งหมด และต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (อีไอเอ) มาด้วย