3 พฤษภา 63 ขายเหล้า-เบียร์ได้ แต่ต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้น

2 พ.ค. 2020 เวลา 6:59 น.

พล.อ.สมศักดิ์ ยืนยันว่า ร้านที่มีใบอนุญาตให้ขายสุรา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้เป็นต้นไป แต่ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) อนุญาตให้ร้านค้าเปิดจำหน่ายเครื่องดื่นแอลกอฮอล์ได้แล้ว

วันนี้ (2 พ.ค. 63) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) แถลงมาตรการผ่อนปรน คลายล็อกดาวน์ การปิดสถานที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยถึงความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับที่ 6 กรณี "ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจําหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน" ยืนยันว่า ร้านที่มีใบอนุญาตให้ขายสุรา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งการ ถ้าเห็นว่าควรจำกัด ก็สามารถออกประกาศเพิ่มเติมได้

 

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779