www.ไทยชนะ.com ตอบทุกข้อสงสัย ทำไมต้องลงทะเบียน

17 พ.ค. 2563 เวลา 5:58 น.

ไทยชนะ.com เปิดหน้า "คำถามที่พบบ่อย" เพื่อถาม-ตอบ คลายข้อสงสัย ต่างๆเกี่ยวกับการลงทะเบียน สำหรับกิจกรรม/กิจการ และ ผู้ใช้บริการ

 วันแรกของการเปิดให้ร้านค้าต่างๆทั่วประเทศ ทำ การลงทะเบียนwww.ไทยชนะ.com หลังจากได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ หรือ การผ่อนปรนมาตรการตามพรก.ฉุกเฉิน

ซึ่งเว็บไซต์ ไทยชนะ.com เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ เชื้อไวรัส โควิด 19 ในประเทศไทย

ซึ่งตัวเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com ก็ได้เปิดหน้า คำถามที่พบบ่อย ที่เป็นการตั้งคำถามและตอบ เพื่อคลายข้อสงสัยให้กับประชาชนทั่วไปและร้านค้าต่างๆ เพื่อคลายข้อสงสัยในการลงทะเบียนครั้งนี้

ไทยชนะ.com เปิดหน้า

ซึ่งในหน้าของ คำถามที่พบบ่อย ในเว็บไซต์ ไทยชนะ.com ก็ได้แยกคำถามและคำตอบออกเป็น 2 กลุ่ม ก็คือ

- กิจกรรม/กิจการ

- ผู้ใช้บริการ

 

 

ไทยชนะ.com เปิดหน้า

โดยในส่วนของ กิจกรรม/กิจการ

ถาม : ทำไมร้านค้าจึงต้องลงทะเบียน ร้านค้าที่ไม่ลงทะเรีบนจะเปิดบริการได้หรือไม่

ตอบ : ผู้ใช้บริการจะมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยของร้านค้าที่มีการลงทะเบียนและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ถาม : ทำไมร้านค้า ห้างร้านต้องเข้ามาตรการนี้

ตอบ : เป็นการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้า ซึ่งทำให้กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ สามารถกลับเข้าสู่การทำธุรกิจแบบปกติได้เร็วขึ้น

ถาม : เบอร์มือถือ 1 เครื่อง สามารถลงทะเบียนได้กี่คน

ตอบ : เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์สามารถลงทะเบียนได้ 1 ร้านค้า/สาขา (1 ร้านค้า ต่อ 1 เบอร์ ต่อ 1 QR)

ถาม : ถ้าร้านค้ามีหลายสาขา ต้องลงทะเบียนทุกสาขาหรือไม่ แล้วการประเมิน Rating ผลประเมินรวมหรือแยก

ตอบ : กรณีร้านค้ามีหลายสาขา ให้ตัวแทนเจ้าของกิจการที่ดูแลร้านเป็นผู้ลงทะเบียน และการประเมินแยกรายสาขาตาม QR ที่แสดงไว้ ณ สาขานั้นๆ

ถาม : ใบรับรองการประเมินตามมาตรการมีหลักเกณฑ์การทบททวนคุณภาพอย่างไร

ตอบ : ผู้ที่มาใช้บริการร้านค้าจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพของกิจการผ่านแบบประเมินหลังการ check-out

ถาม : ร้านค้าสามารถตรวจสอบมาตรฐานจาก Rating ของลูกค้าจากที่ไหน

ตอบ : กิจการสามารถตรวจสอบ Rating ได้จาก website ที่ใช้ลงทะเบียน โดยให้คลิ๊กปุ่ม "ค้นหาร้านค้า"

 

ไทยชนะ.com เปิดหน้า

ในส่วนของ "ผู้ใช้บริการ"

ถาม : ประชาชนสามารถเช็คเรตติ้งของร้านค้าที่จะไปใช้บริการได้ Real Time หรือไม่

ตอบ : ประชาชนสามารถตรวจสอบ rating ได้จาก website www.ไทยชนะ.com โดยให้คลิ๊กปุ่ม "ค้นหาร้านค้า"

ถาม : ถ้ากิจกรรม/กิจการ ไม่ให้ผู้เข้ารับบริการ Check in - out ได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ควรกระทำ และสถานประกอบการควรให้ผู้มาใช้บริการ check in/check out ทุกคน เนื่องจาก หากกิจการไม่ปฏิบัติตามมาตรการแล้ว อาจเกิดกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการ สถานประกอบการจะได้ทราบทันทีและทำความสะอาดร้าน/สถานที่ ให้ถูกสุขอนามัย

ถาม : ผู้เข้าใช้บริการ Check in แต่ไม่ Check out จะเกิดอะไรขึ้น

ตอบ : กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ จะมียอดสะสมของผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งอาจเกินกว่ากำหนด ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการหนาแน่นได้ ซึ่งนำไปสู่การไม่อนุญาตให้เปิดบริการได้

ถาม : หากผู้ใช้บริการไม่มีเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ Check in/Check out สถานที่ให้บริการควรทำอย่างไร

ตอบ : กิจการจะต้องขอจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้เข้าใช้บริการที่สถานประกอบการหากลูกค้าไม่มี smartphone

ถาม : การบันทึกข้อมูล CHeck in - out ของผู้เข้าใช้บริการ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

ตอบ : ข้อมูลที่ถูกเก็บของผู้เข้าใช้บริการจะเป็นข้อมูลแบบมีรหัส ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานและผู้ได้รับอนุญาติเท่านั้นถึงจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ อีกทั้งได้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลไว้เพียง 60 วัน

 

www.ไทยชนะ.com เปิดให้บริการ “แอดไลน์” อัปเดตข่าวโควิด 19

www.ไทยชนะ.com พาไปส่องขั้นตอน ลงทะเบียน วันแรกวันนี้

ลงทะเบียน www.ไทยชนะ.com รับคิวอาร์โค้ดติดร้าน เก็บข้อมูลลูกค้าโควิด

 

ข้อมูล www.ไทยชนะ.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด