ข่าว

เกณฑ์ทหาร 2563 เคาะแล้วกำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปีนี้ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม

เกณฑ์ทหาร 2563 เคาะแล้วกำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปีนี้ หลังจากต้องถูกเลื่อนออกไป จากสถานการณ์ไวรัสโรคโควิด-19 อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม

เกณฑ์ทหาร 2563 หรือ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563 ล่าสุดได้มีกำหนดการของปีนี้ออกมาแล้ว หลังจากต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19

 

โดยปกติ กองทัพบก กำหนดให้มีการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ในช่วงวันที่ 1-12 เมษายนของทุกปี แต่เพราะการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนออกไปจนกระทั่งมีประกาศกำหนดการใหม่ออกมา

เพจเฟซบุ๊ก กองการสัสดี ได้อัปเดตกำหนดการ เกณฑ์ทหาร 2563 ว่าจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์ทหาร1

 

1.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. 2563 – 22 ก.ค. 2563 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

2. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม

3. กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2563 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)

4. กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 ส.ค. 63 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-223-3259

 

ข้อมูล กองทัพบก / กองสัสดี