ข่าว

เรียนออนไลน์ประถม โหลดใบงาน ป.1 – ป.6 วันที่ 20 พ.ค. 63

เรียนออนไลน์ประถม ตารางเรียน ป.1 – ป.6 โหลดใบงานประกอบการเรียนการสอน วันที่ 20 พ.ค. 63 ไลฟ์สดจาก DLTV วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ รับชมสด ดูย้อนหลัง รองรับการเรียนผ่านเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, Youtube และแอปพลิเคชั่น

เว็บไซต์ https://dltv.ac.th มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้ทดลองเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ป.6 และชั้นมัธยม ม.1 – ม.6 พร้อมตารางเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ประถม ช่อง dltv ตารางเรียน 19 พ.ค. รับชมสด ลิงค์ตรง

 

รับชม เรียนออนไลน์ประถม DLTV