ข่าว

‘เยียวยาเกษตรกร’ หากตรวจสอบสิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์ผ่านแล้ว ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

เยียวยาเกษตรกร เช็คผลอุทธรณ์ ตรวจสอบสิทธิ์ให้เรียบร้อยที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ถ้าผ่านแล้วรอรับเงินผ่านพร้อมเพย์ได้เลย ไม่ต้องเปิดบัญชี ธ.ก.ส. ใหม่

ความคืบหน้าล่าสุดจาก โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสกกรณ์การเกษตร ดำเนินการโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่อง 3 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับสิทธิ์ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ส่วน เกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์หลังจากทำการยื่นอุทธรณ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถแจ้งเลขบัญชีเงินฝากเพื่อรอรับเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ทั้งนี้จะเป็นบัญชีของธนาคารใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. แต่อย่างใดซึ่งวิธีที่รวดเร็วที่สุดคือควรเป็นบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์บัตรประชาชน และสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป