ข่าวดี กทพ.ลดค่าผ่านทาง 25 บาท ด่านอาจณรงค์ 1 (บางนา) เริ่ม 30 มิ.ย. นี้

30 มิ.ย. 2563 เวลา 7:25 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 โดยการลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านอาจณรงค์ 1 จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท

ส่งผลให้รถแต่ละประเภทที่ใช้บริการในเส้นทางดังกล่าว มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษดังนี้

1. รถ 4 ล้อ               อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 50 บาท    ปรับลดเหลือ 25 บาท

2. รถ 6 – 10 ล้อ        อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 75 บาท    ปรับลดเหลือ 50 บาท

3. รถมากกว่า 10 ล้อ   อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 110 บาท   ปรับลดเหลือ 85 บาท

ซึ่งจะเริ่มให้ส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

CR : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย