"คมนาคม" สั่งเตรียมพร้อมรับประชาชนกลับกรุงเทพฯ หลังหยุดยาว!

6 ก.ค. 2020 เวลา 4:42 น.

ปลัดกระทรวงคมนาคมแจงนโยบายตั้งรับประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังหยุดยาวออกจากเมืองหลวงสู่ภูมิลำเนา และท่องเที่ยวจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร หลังจากเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันจนประชาชนแห่กลับภูมิลำเนา รวมถึงเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนที่มีการคาดการณ์เอาไว้เดิมโดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีนี้ว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะกว่า 5.5 ล้านคน และรถยนต์ส่วนบุคคลอีกกว่า 7.4 ล้านคัน

เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม 239 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 36 ราย ได้รับบาดเจ็บ 252 ราย โดยเกิดขึ้นบนถนนที่เป็นทางตรงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.81 รถกระบะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 37.97 สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็นร้อยละ 67.78 และ จ.ชลบุรี เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จำนวน 17 ครั้ง

ทั้งนี้ ภาพรวมการเดินทางของทุกระบบมีจำนวนผู้เดินทางสูงกว่าที่ประมาณการ โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ส่งผลให้ถนนสายหลักที่ออกจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดบางช่วงเกิดปัญหาการจราจรติดขัด และคาดว่าวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดจะมีปริมาณเดินทางขากลับสูงกว่าที่ประมาณการไว้ จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางกลับของประชาชน ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ โดยกรมทางหลวงได้ร่วมกับกองทัพอากาศใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางบริเวณทางต่างระดับสระบุรี ถนนมิตรภาพ และถนนสายเอเชีย เพื่อควบคุมและสั่งการให้การบริหารจัดการจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด เน้นสุขลักษณะและความปลอดภัยของทั้งผู้ปฏิบัติงานให้บริการและผู้โดยสารด้วยมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งภายในรถโดยสารและที่นั่งคอยภายในสถานีฯ ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็กอิน - เช็กเอาต์ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการและที่สถานีฯ กรณีที่ไม่สามารถสแกน QR Code ได้ ให้กรอกแบบฟอร์ม ต.8-คค จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทำความสะอาดยานพาหนะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนและหลังการให้บริการเป็นประจำ

สำหรับการให้บริการภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า และท่าเรือโดยสารทุกแห่ง ได้เน้นย้ำให้ทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะจุดที่สัมผัสบ่อยครั้ง รวมทั้งได้ติดตั้งที่กั้นแผ่นใสบริเวณเคาน์เตอร์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการด้วย