แกร็บชี้แจงวินประท้วงแกร็บไบค์

17 พ.ค. 2561 เวลา 13:48 น.

แกร็บแท็กซี่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เรียกร้องแกร็บไบค์รับ - ส่งผู้โดยสาร ทั้งที่ติดป้ายดำ โดยเนื้อหายืนยันว่ากำลังเร่งหารือภาครัฐ เพื่อขอความชัดเจนในตัวกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตคนเมือง

 จากกรณีกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างรวมตัวเพื่อเรียกร้องกรณีแกร็บไบค์ ที่อาคารสำนักงานบริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ทำให้หลังจากนั้น แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์รับทราบเรื่อง และได้มอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเจรจากับกลุ่มผู้เรียกร้อง และติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

แกร็บแท็กซี่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เรียกร้องแกร็บไบค์รับ - ส่งผู้โดยสาร ทั้งที่ติดป้ายดำ โดยเนื้อหายืนยันว่ากำลังเร่งหารือภาครัฐ เพื่อขอความชัดเจนในตัวกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตคนเมือง

 ขณะเดียวกัน แกร็บ ชี้แจงว่าได้พูดคุยกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอถึงประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชันมือถือเรียกรถจักรยานยนต์ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงช่วยเพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งระบบ พร้อมขอให้ภาครัฐพิจารณา และสนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนเป็นสำคัญ ซึ่งทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา พร้อมย้ำว่าบริษัทมุ่งมั่นให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเดินทางขนส่ง ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงได้

แกร็บแท็กซี่ ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เรียกร้องแกร็บไบค์รับ - ส่งผู้โดยสาร ทั้งที่ติดป้ายดำ โดยเนื้อหายืนยันว่ากำลังเร่งหารือภาครัฐ เพื่อขอความชัดเจนในตัวกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตคนเมือง

 นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใช้สำหรับบริการเรียกรถรับส่งดังกล่าว ยังสร้างโอกาสให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีงานและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากงานส่งพัสดุผ่านบริการแกร็บไบค์ และส่งอาหารผ่านบริการแกร็บฟู้ด ซึ่ง แกร็บ แยกบริการแกร็บไบค์ สำหรับการรับส่งผู้โดยสาร และแกร็บไบค์ เดลิเวอรี่ สำหรับการรับส่งเอกสารและพัสดุออกจากกันอย่างชัดเจน โดยป้ายทะเบียนสีขาวใช้สำหรับการรับส่งเอกสารและพัสดุเท่านั้น แต่มีจำนวนรถให้บริการไม่เพียงพอ จึงมีความเป็นไปได้ที่ระบบแบ่งงานทับซ้อนกัน