ACT ชี้ 7 ปี ต่อต้านคอร์รัปชันไทย ยังเป็นปัญหารุนแรง

29 ส.ค. 2561 เวลา 6:19 น.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผยผลการดำเนินงาน 7 ปี สถานการณ์คอร์รัปชันไทย ยังคงมีความรุนแรง แต่มีสัญญาณดีขึ้น ชี้จุดอ่อน คือขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมเดินหน้าสร้าง ”คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ขยายเครือข่ายความร่วมมือผนึกกำลังขจัดคอร์รัปชันหมดจากประเทศ

ACT ชี้ 7 ปี ต่อต้านคอร์รัปชันไทย ยังเป็นปัญหารุนแรง

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT แถลงข่าว “7 ปี องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)” โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแส ขับเคลื่อนให้ประชาชนคนไทย ร่วมเคลื่อนไหว เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ฝังรากลึก อยู่ในสังคมไทย มาอย่างยาวนาน

พร้อมทั้ง สานต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน ของปี 2561 ที่มีการจัดต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ มีกำหนดจัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายนนี้ ณ ภิรัช ฮอลล์ อาคารไบเทคเฟส 2 ไบเทค บางนา ภายใต้ธีม งาน “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ของสังคม เกิดความตื่นตัว และลุกขึ้นมาร่วมใจกัน ต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม