แห่สักการะวันกำเนิด “พระพรหมเอราวัณ” ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข

เนื่องในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เป็นวันกำเนิดของ พระพรหมเอราวัณ ที่ประดิษฐาน หน้า โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ ที่ พลตำรวจเอก‪เผ่า ศรียานนท์ จัดสร้างขึ้น จากคำบอกของ พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ที่ท้วงติงว่า การก่อสร้างโรงแรมไม่ได้มีการทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณนั้นก่อน ฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมก็ไม่ถูกต้อง ทำให้การก่อสร้างโรงแรมมีปัญหา ทำให้วันนี้ของทุกปี ประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาสักการบูชา เพื่อขอพรให้ปกป้องคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุข

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณพระพรหมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมากราบไหว้สักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาต่างเดินทางมากราบไว้มากกว่าวันปกติ ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากตำรวจอย่างเข้มงวด ขณะที่ถนนโดยรอบการจราจรยังคล่องตัว

สำหรับการไหว้ท่านท้าวมหาพรหม มีวิธีการดังนี้

เนื่องจาก องค์พระพรหมมี 4 พักตร์ 4 ทิศ ฉะนั้นการบูชาก็ทำให้ครบทั้ง 4 ทิศ โดยเริ่มจากพักตร์แรกและเวียนขวา จนไปถึงหน้าสุดท้าย การขอพรทุกพักตร์จะมีความหมายต่างกัน

พักตร์ที่ 1 ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ให้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเรียน การสอบ การเลื่อนตำแหน่งงาน ความก้าวหน้าในชีวิต ขอเกี่ยวกับเรื่องพ่อ

พักตร์ที่ 2 ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

พักตร์ที่ 3 ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต

พักตร์ที่ 4 ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ การขอกู้ยืมเงิน และขอพรเรื่องบุตร

ทั้งนี้เครื่องบูชาและเครื่องสังเวยสามารถถวายได้ตามสะดวก โดยแนะนำเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ อาทิ ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ ผลไม้สามารถถวายได้ทุกชนิด ส่วนอาหารควรเป็นขนมหวานรสอ่อน ผักสดสามารถถวายได้ แต่ห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด

ขอบคุณภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ, Mori Choi, Daniel Wong