โล่งปอด! ฝุ่น PM 2.5 ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คาดพรุ่งนี้เพิ่มเล็กน้อย [คลิป]

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงลดลงจากเมื่อวานนี้เกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ บก.จร. และกทม. ยังคงดำเนินการตรวจจับยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง โดยรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานได้ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ ซึ่ง บก.จร. ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 20 ชุด (ติดภารกิจ 3 ชุด) สามารถจับกุมได้ทั้งหมด 439 ราย แบ่งเป็น รถตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 278 ราย, รถตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 161 ราย ด้าน กทม. กวาดล้างทำความสะอาดสะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง ถนนรัชดาภิเษก เพื่อลดฝุ่นละออง

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในพรุ่งนี้ (11 ก.พ.) ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้มาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้