เด้ง “พล.ต.อ.รุ่งโรจน์” พ้นเลขา ปปง. 1 ปี 9 เดือนใช้ไป 4 คน

03 มี.ค. 2562 เวลา 4:02 น.

นายกรัฐมนตรีสั่งย้าย "พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม" พ้นรักษาการเลขาธิการ ปปง. โดยอ้างภารกิจสำคัญเสร็จแล้ว ซึ่งการตลอดระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน ได้โยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวไปแล้วถึง 4 คน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 331/2561 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกตำแหน่งหนึ่งจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น บัดนี้ภารกิจที่ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว และสมควรกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 331/2563 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาแทน ลงวันที่ 17 ธ.ค. 61

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด