"ธรัมพ์ ชาลีจันทร์" นั่งโฆษกอัยการคนใหม่

11 พ.ค. 2562 เวลา 3:38 น.

อัยการสูงสุด มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักงานคนใหม่ แทนคนเดิมที่โยกไปเป็นอัยการอาวุโส

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 "นายเข็มชัย ชุติวงศ์" อัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งที่ 643/2562 แต่งตั้งโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคนใหม่ โดยให้ "นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์" รองโฆษกฯ คนที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งรองเลขานุการอัยการสูงสุด และอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ) เลื่อนขึ้นเป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องจาก นายวันชาติ สันติกุญชร โฆษกฯ ได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงาน ก.อ. ไปเป็นอัยการอาวุโส จึงขาดจากตำแหน่งโฆษกฯ ไปด้วย ส่วนคณะรองโฆษกฯ ยังคงเป็น "นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง" ผอ.สำนักกิจการและโครงการในพระราชดำริฯ "นายประยุทธ เพชรคุณ" อัยการพิเศษฝ่าย บริหารอาคารและที่ดิน สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวให้มีผลนับจากวันที่ 7 พ.ค.นี้

[caption id="attachment_491736" align="alignnone" width="840"] ประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกอัยการ[/caption]

[caption id="attachment_491737" align="alignnone" width="840"] โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกอัยการ[/caption]