กรุงเทพมหานคร

กทม.อันเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ให้ประชาชนสักการะวันวิสาขบูชา

กทม.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้ ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 18 พ.ค.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา

โดยจะให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะเสริมความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 18 พ.ค. 62 ก่อนจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กลับพระบรมมหาราชวัง