ขสมก. ตรวจสภาพรถร่วมเอกชน หลังโลกออนไลน์แชร์ภาพรถเก่าวิ่งให้บริการ

07 มิ.ย. 2562 เวลา 6:34 น.

ขสมก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เร่งตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังโลกออนไลน์แชร์ภาพรถร่วมสาย 558 สภาพทรุดโทรม

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ สาย 558 ทะเบียน 14 - 2131 กทม. มีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง และสกปรก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ขสมก. และความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้บริการ ขสมก.จึงบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่อยู่ในการกำกับดูแลของขสมก.ทุกคัน ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง สะอาด และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจสภาพรถโดยสาร ณ ท่าปล่อยรถต้นทาง - ปลายทาง ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายนนี้ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ขสมก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เร่งตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังโลกออนไลน์แชร์ภาพรถร่วมสาย 558 สภาพทรุดโทรม

จากการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มิถุนายน ที่ผ่านมาพบว่า มีรถโดยสารไม่ผ่านการตรวจสภาพ จำนวน 32 คัน เนื่องจากเบาะที่นั่งชำรุด กระจกบังลมหน้าแตกร้าว และยางล้อรถเสื่อมสภาพ โดยได้เปรียบเทียบปรับ และให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำรถไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชนต่อไปโดยจะติดตามการปรับปรุงแก้ไขสภาพรถโดยสารของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถโดยสารเอกชนร่วมบริการทุกคัน มีความมั่นคงปลอดภัย ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และมีความน่าใช้บริการมากขึ้น สอดรับกับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ขสมก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เร่งตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังโลกออนไลน์แชร์ภาพรถร่วมสาย 558 สภาพทรุดโทรม

ขสมก. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เร่งตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังโลกออนไลน์แชร์ภาพรถร่วมสาย 558 สภาพทรุดโทรม