เลี่ยงรอบถนนวิทยุ ปิดถนนประชุมสุดยอดอาเซียน 22-23 มิ.ย.

22 มิ.ย. 2562 เวลา 3:20 น.

วันนี้และพรุ่งนี้ จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ทำให้ต้องปิดจราจรบริเวณถนนวิทยุ และกำหนดเส้นทางอาเซียนเลนในพื้นที่โดยรอบ

กองอำนวยการร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงการประชุมฯ ด้วยมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำและผู้แทนประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุมถึง 10 ประเทศ อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดย วันที่ 22 มิ.ย.2562 เวลา 06.00 น. – 23 มิ.ย.2562 เวลา 18.00 น. ปิดจราจรบริเวณถนนวิทยุ ตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกสารสิน รวมระยะทาง 1.04 กม.

นอกจากนี้ วันที่ 22 มิ.ย.2562 เวลา 17.00-21.00 น. และวันที่ 23 มิ.ย.2562 เวลา 08.00-10.00 น. ได้กำหนดเส้นทางอาเซียนเลน เป็นช่องทางการเดินรถพิเศษ เฉพาะสำหรับรถผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน บริเวณถนนเพลินจิตช่องทางฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกเพลินจิต เป็นระยะทาง 0.8 กม.