กรุงเทพมหานคร

ผบ. ทร. นำจัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราชลมารค

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

สำหรับพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งมีเรือร่วมในพิธีจำนวน 14 ลำ ทั้งนี้ เรือพระราชพิธีที่ใช้ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

มีจำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ ฝีพายจำนวน 2,200 นาย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเริ่มจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมระยะทาง 4.2 กม ในวันที่ 24 ตุลาคม2562