เอาจริง! ทบ. ตรวจควันดำ รถทุกคันของหน่วย ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

23 ม.ค. 2563 เวลา 9:31 น.

กองทัพบก เดินหน้าลดฝุ่นละอองต่อเนื่อง พรุ่งนี้ให้กรมการขนส่งทหารบก ระดมตรวจสภาพรถทหารทั่ว กทม. ไม่ให้ปล่อยควันเกินมาตรฐาน หากพบให้งดใช้และปรับปรุงซ่อมแซมทันที

หลังจากที่กองทัพบก เดินหน้าลดปัจจัยและสาเหตุที่จะเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่อง ทั้งการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ และมอบหน้ากากอนามัย พร้อมการดูแลสุขภาพประชาชนตลอด 3 วันที่ผ่านมา

กองทัพบก เดินหน้าลดฝุ่นละอองต่อเนื่อง พรุ่งนี้ให้กรมการขนส่งทหารบก ระดมตรวจสภาพรถทหารทั่ว กทม. ไม่ให้ปล่อยควันเกินมาตรฐาน หากพบให้งดใช้และปรับปรุงซ่อมแซมทันที

และจากนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เคยสั่งการทุกหน่วยงานให้ปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะทุกประเภทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่สร้างมลภาวะ รวมทั้งการกำกับดูแลเรื่องมารยาทในการขับขี่และปฎิบัติตามกฎจราจร

กองทัพบก เดินหน้าลดฝุ่นละอองต่อเนื่อง พรุ่งนี้ให้กรมการขนส่งทหารบก ระดมตรวจสภาพรถทหารทั่ว กทม. ไม่ให้ปล่อยควันเกินมาตรฐาน หากพบให้งดใช้และปรับปรุงซ่อมแซมทันที

ล่าสุด กองทัพบก มอบหมายให้กรมการขนส่งทหารบก จัดชุดตรวจวัดค่าควันดำ ออกตรวจสอบยานพาหนะและรถยนต์ทุกคันที่ใช้ในหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล จำนวน 17 หน่วย อาทิ กรมสรรพาวุธทหารบก, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, มณฑลทหารบกที่ 11 , กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาสยาน, กรมสวัสดิการทหารบก, กรมการทหารสื่อสาร เป็นต้น โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม จนถึง 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหากตรวจพบว่ารถทหารคันใดมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน ให้งดใช้และปรับปรุงซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันการปล่อยควันพิษสู่อากาศ

กองทัพบก เดินหน้าลดฝุ่นละอองต่อเนื่อง พรุ่งนี้ให้กรมการขนส่งทหารบก ระดมตรวจสภาพรถทหารทั่ว กทม. ไม่ให้ปล่อยควันเกินมาตรฐาน หากพบให้งดใช้และปรับปรุงซ่อมแซมทันที