เดอะมอลล์ ประกาศ มาตรการช่วยเหลือร้านค้าของศูนย์การค้า ระหว่างปิดชั่วคราว

30 มี.ค. 2563 เวลา 10:59 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ส่งผลให้หลายสถานที่ต้องปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์นี้ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ กรุ๊ปก็เช่นกัน เมื่ออยู่ในช่วงวิกฤตแบบนี้ มีหลายร้าน หลายผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้เช่าที่ต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

ด้วยประกาศจากกรุงเทพมหานครที่สั่งให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงเป็นการชั่วคราว หนึ่งในสถานที่เสี่ยงก็มีศูนย์การค้ารวมอยู่ด้วย เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ในวงกว้าง ทำให้ทาง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อตอบสนองนโนบายดังกล่าว

โดยประกาศจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ระบุว่า "จะพิจารณายกเว้นค่าเช่าให้ร้านที่ปิดให้บริการ รวมไปถึงพิจารณาปรับลดค่าเช่าถึงบางร้านค้าที่ได้รับอนุญาติเปิดบริการ"

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th