กรุงเทพมหานคร

กทม.ออกแนวปฏิบัติโรงเรียนในสังกัด เปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

กทม.ออกแนวปฏิบัติโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง เปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ โดยเน้นให้เด็กได้ไปโรงเรียนให้ได้มากที่สุด

เปิดเทอม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14/2563 ซึ่งมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า

ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้เด็กได้ไปโรงเรียนให้ได้มากที่สุด โดยมีมาตรการควบคุมดูแล เช่น การเว้นระยะห่าง การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน

ส่วนการจำกัดนักเรียนต่อห้องเรียน ทำให้ต้องจัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน รวมประมาณ 92-120 โรงเรียน จะให้จัดการเหลื่อมเวลาเข้าเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหารและเหลื่อมเวลาเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนพบกันน้อยที่สุด

สำหรับกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันจะขอความร่วมมือให้งด เช่น การเข้าแถวและการทำกิจกรรมที่ต้องมีการพูดตะโกนเสียงดัง

ทั้งนี้ในกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ยังมีความจำเป็นต้องไปโรงเรียนเต็มรูปแบบ ส่วนกลุ่มเด็กโต ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อจาจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียน โดยให้เสริมด้วยการเรียนออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้หากสถานการณ์ดีขึ้น ภายใน 1 เดือน ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กโตจะสามารถไปเรียนได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี หลักการเบื้องต้นของการควบคุมการแพร่ระบาด กรุงเทพมหานครจะใช้ลักษณะเดียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โดยหากพบเด็กป่วย 1 คน จะปิดห้องเรียนที่พบเด็กป่วย หากพบเด็กป่วยมากกว่า 1 ห้องในระดับชั้นเรียน จะปิดทั้งระดับชั้นเรียนนั้น และหากพบเด็กป่วยมากกว่า 1 ระดับชั้นเรียน จะปิดโรงเรียนนั้น