ข่าว ข่าวภาคตะวันออก

นาทีชีวิต กองทัพเรือช่วย ลูกเรือชาวเมียนมาร์ พลัดตกน้ำ ลอยคอกลางทะเล10ชม.

กองทัพเรือจัดเรือ ต.265 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ค้นหาและช่วยเหลือ นายตูนยี อายุ 35 ปี สัญชาติเมียนมาร์ ลูกเรือประมงศรีเฉลิมพล ของนางสาววิราวรรณ ศรีปลัด สัญชาติไทย ที่พลัดตกนำ้ ตั้งแต่ เวลา 03.30น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริเวณกลางทะเลจังหวัดตราด โดยเรือประมงลำดังกล่าวและเรือประมงบริเวณใกล้เคียงร่วมกันทำการค้นหาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่พบเนื่องด้วยสภาวะคลื่นลมที่เป็นอุปสรรคในการค้นหาเป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ได้ส่ง เรือ ต.265 จากหมวดเรือลาดตระเวนชายเเดน ทัพเรือภาคที่ 1 โดยมี เรือเอกปฐวี จันทรคติ เป็นผู้ควบคุมเรือเข้าทำการค้นหาและช่วยเหลือ ซึ่งเรือ ต.265 ใช้วิธีการค้นหาแบบ interception search จนเวลา 13.30 น. ได้พบ นายตูนยี ลูกเรือชาวเมียนมาร์ที่พลัดตกนำ้จากนั้นเข้าทำการเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นตราดำขึ้นฝั่งที่ ท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทัพเรือภาค เพื่อนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อไป