ข่าว ข่าวภาคตะวันออก

ประกาศรถไฟสายตะวันออก 11 ขบวน หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารป้ายพระจอมเกล้าชั่วคราว

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นที่ต้องประกาศให้ขบวนรถสายตะวันออก จำนวน 11 ขบวน งดให้บริการหยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้า (พม.) เป็นการชั่วคราว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นที่ต้องประกาศให้ขบวนรถสายตะวันออก จำนวน 11 ขบวน งดให้บริการหยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้า (พม.) เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพื่อให้การดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารของการรถไฟฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างเคร่งครัดตามที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามขบวนรถ ดังนี้

1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ

2. ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

3. ขบวนรถธรรมดาที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

4. ขบวนรถธรรมดาที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

5. ขบวนรถธรรมดาที่ 389/390 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

6. ขบวนรถธรรมดาที่ 380 หัวตะเข้ – กรุงเทพ