เครือข่าย “ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ” แจงข้อห้ามระหว่างประกาศเจตนา

กลุ่มเครือข่าย “ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ” ได้ประกาศข้อห้ามในระหว่างประกาศเจตนา

กลุ่มเครือข่าย “ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ”

กลุ่มเครือข่าย”ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ” ได้ประกาศข้อห้ามในระหว่างประกาศเจตนาว่า เราจะชุมนุมเพื่อวัตถุประสงค์หลักเรื่องเดียวคือ ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ดังนั้นจึงขอประกาศห้ามผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มอื่นใด ที่แฝงเข้ามารณรงค์เรื่องของตนเอง โดยเฉพาะการรณรงค์และแสดงออกทางการเมืองเพื่อกลุ่มฝ่ายของตัว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแปรเจตนาของเครือข่ายผิดไป โดยข้อห้ามมีดังนี้

1.ห้ามป้ายที่มีถ้อยคำหยาบคาย หมิ่นประมาท

2.ห้ามป้ายและอุปกรณ์สื่อสาร โจมตี ลากโยง และรณรงค์ กลุ่ม พวกฝ่าย ทางการเมือง

3.ห้ามการแสดงความก้าวร้าว รุนแรง

4.ห้ามชักจูงผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ปฏิบัติ หรือกระทำกิจกรรม อันเป็นการขัดขวาง ต่อต้าน แนวทางที่เวทีใหญ่ดำเนินอยู่ ให้ถือว่าเป็นพฤติกรรมก่อกวน

5.ห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฏหมาย

ทั้งนี้เพื่อไม่ ก่อให้เกิดความร้าวฉานหรือคลางแคลงใจต่อวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวรณรงค์ทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ โดยเฉพาะการรณรงค์และโจมตีทางการเมือง และหากมีกลุ่มองค์กรอื่นใดประสงค์มาร่วม ขอให้แจ้งคณะทำงานก่อนล่วงหน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ แจงข้อห้ามระหว่างประกาศเจตนา