เร่งปรับหน้าดิน! ปภ. ชี้มีสัญญาณดี ระดับน้ำหน้าถ้ำหลวงลดลง

หลังจากที่ระดับน้ำลดลงจนสามารถเดินได้ ไม่จำเป็นต้องดำน้ำ แต่ระดับภายในโถง 3 ไปยังจุดเนินนมสาว ระดับน้ำยังสูง ขณะที่บริเวณหน้าถ้ำเริ่มมีการปรับพื้นที่ สภาพพื้นดิน

ปภ. ชี้มีสัญญาณดี ระดับน้ำหน้าถ้ำลดลง

สถานการณ์น้ำบริเวณปากถ้ำล่าสุด เริ่มมีสัญญาณที่ดี หลังจากที่ระดับน้ำลดลงจนสามารถเดินได้ ไม่จำเป็นต้องดำน้ำ แต่ระดับภายในโถง 3 ไปยังจุดเนินนมสาว ระดับน้ำยังสูง ขณะที่บริเวณหน้าถ้ำเริ่มมีการปรับพื้นที่ สภาพพื้นดิน เพื่อให้การทำงานและการช่วยเหลือเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น ติดตามบรรยากาศความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าถ้ำกับคุณศุภรัตน์ สาครรัตน์