ข่าว

องค์การเภสัชกรรม แจกหน้ากาก N95 ให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ

​​องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจกหน้ากาก N95 ให้ผู้ประสบภัยหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ 15,000 ชิ้น

​​องค์การเภสัชกรรม(อภ.)จัดส่งหน้ากาก N 95 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่แล้ว ​​ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้เกิดสถานการณ์หมอกควันค่อนข้างรุนแรง นอกจากการเผาป่าในพื้นที่ของประเทศไทยแล้ว ยังมีหมอกควันที่เกิดขึ้นข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ ด้วย ทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือ อาทิ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

ทั้งนี้ในพื้นที่บางจุดและบางจังหวัด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน อาจจะส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทุกชนิด โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ที่ใช้แรงหนัก และเป็นเวลานานๆ หากจำเป็นควรใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นควันขนาดเล็กมากได้ เช่น หน้ากาก N95 ส่วนหน้ากากธรรมดาไม่สามารถป้องกันฝุ่นดังกล่าวได้ทั้งหมด ป้องกันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น หากมีประวัติโรคประจำตัวหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้อาบน้ำให้สะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนัก และเป็นเวลานานๆ ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดไม่ให้อากาศที่มีควันพิษภายนอกเข้าภายในบ้าน ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

​​ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า จากปัญหาดังกล่าวด้วยความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชน องค์การเภสัชกรรมจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบหน้ากาก N95 ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัย สามารถกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 95% มอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 5,000 ชิ้น พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 ชิ้น และมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป