ลำปาง ร้อนทะลุ 42 องศาฯ ปลานิลตายยกสระ 2 พันตัว

20 เม.ย. 2562 เวลา 7:03 น.

หลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิกว่า 42 องศาฯ ทำปลาในสระน้ำของวัด น็อคตายกว่า 2 พันตัว

ด้วยอากาศที่ร้อนจัด กว่า 42.7 องศา ทำให้ปลานิลที่อยู่ในสระน้ำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กว่า 2,000 ตัว ซึ่งแต่ละตัวมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2-8 กิโลกรัม น็อคตาย ชาวบ้านต้องช่วยกันช้อนขึ้น เพื่อเตรียมนำไปทำปุ๋ยหมัก พร้อมกับวางแผนบำบัดน้ำ และเคลื่อนย้ายปลาที่เหลือออกจากสระ นำไปปล่อยที่เขื่อนกิ่วลมต่อไป

หลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิกว่า 42 องศาฯ ทำปลาในสระน้ำของวัด น็อคตายกว่า 2 พันตัว

หลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิกว่า 42 องศาฯ ทำปลาในสระน้ำของวัด น็อคตายกว่า 2 พันตัว

หลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิกว่า 42 องศาฯ ทำปลาในสระน้ำของวัด น็อคตายกว่า 2 พันตัว

หลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิกว่า 42 องศาฯ ทำปลาในสระน้ำของวัด น็อคตายกว่า 2 พันตัว

หลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิกว่า 42 องศาฯ ทำปลาในสระน้ำของวัด น็อคตายกว่า 2 พันตัว

หลายพื้นที่ของไทย ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อย่างที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิกว่า 42 องศาฯ ทำปลาในสระน้ำของวัด น็อคตายกว่า 2 พันตัว