ชาวนาเหลืออด สูบน้ำจากบ่อบาดาลกลางน้ำยม ประคองต้นข้าวที่เพิ่งปลูกได้เดือนเศษ

12 ม.ค. 2563 เวลา 7:55 น.

แล้งหนัก ชาวนาต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาล ที่เจาะในแม่น้ำยมเลี้ยงต้นข้าว ที่ทำการเพาะปลูก ขณะที่แม่น้ำยมอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แห้งขอดจนเห็นท้องน้ำ

สถานการณ์แม่น้ำยมยังวิกฤติแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ยังอยู่ในสภาพที่แห้งขอดจนเห็นท้องน้ำส่งผลกระทบกับการเพาะปลูกข้าว เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ต้องอาศัยสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่เจาะไว้กลางพื้นท้องแม่น้ำยมที่แห้งขอดเพื่อนำขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าวที่เริ่มเพาะปลูกได้เดือนเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวที่ลงทุนปลูกไว้เสียหาย

แล้งหนัก ชาวนาต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาล ที่เจาะในแม่น้ำยมเลี้ยงต้นข้าว ที่ทำการเพาะปลูก ขณะที่แม่น้ำยมอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แห้งขอดจนเห็นท้องน้ำ แล้งหนัก ชาวนาต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาล ที่เจาะในแม่น้ำยมเลี้ยงต้นข้าว ที่ทำการเพาะปลูก ขณะที่แม่น้ำยมอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แห้งขอดจนเห็นท้องน้ำ

นายสมจิตร อยู่ศิลปชัย เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 กล่าวว่า ทำนาไว้บนพื้นที่ 30 ไร่ ประสบปัญหาขาดน้ำในการเลี้ยงต้นข้าว เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งจนหมด จึงต้องดิ้นรนหาแหล่งน้ำวิธีการที่นำมาใช้ คือ การสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่เจาะในท้องแม่น้ำยมที่แห้งขอด เพื่อสูบน้ำขึ้นมาในบ่อพักก่อนที่จะใช้มอเตอร์สูบน้ำจากบ่อขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าว เพื่อป้องกันความเสียเสียหายของข้างที่ลงทุนเพาะปลูกไว้ แต่ก็ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จากการสูบน้ำใต้ดิน และค่าไฟฟ้าที่สูบน้ำจากบ่อพัก ขึ้นใส่นาข้าว ผ่านท่อส่งน้ำ ซึ่งคาดว่ากว่าจะได้เกี่ยวข้าวจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 -30,000 บาท จึงขอวอนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมเพิ่มต่อลมหายใจให้กับเกษตรกร

แล้งหนัก ชาวนาต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาล ที่เจาะในแม่น้ำยมเลี้ยงต้นข้าว ที่ทำการเพาะปลูก ขณะที่แม่น้ำยมอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แห้งขอดจนเห็นท้องน้ำ

ขณะที่สวนส้มโอของเกษตรกร ตำบลดงกลาง และตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร เริ่มได้รับผลกระทบ จากปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังจาก ต้น ใบและผลของส้มโอ เริ่มแห้งเหี่ยวเฉา หลังจากปริมาณน้ำในคลองข้าวตอก ซึ่งเป็นคลองสาขาที่รับน้ำจากระบบชลประทานเริ่มแห้งขอดลง ส่งผลทำให้เกษตรกรขาดน้ำบำรุงรักษาสวนส้มโอ ล่าสุดทางชลประทานพิจิตร ได้มีการระบายน้ำผ่านทางคลอง C1 ลงสู่คลองข้าวตอก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก ให้กับเกษตรกร ได้ใช้น้ำบำรุงรักษาสวนส้มโอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด