ข่าว ข่าวภาคเหนือ

พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญแบบวิถีใหม่วันเข้าพรรษา

บรรยากาศวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนที่จังหวัดพิษณุโลก ต่างพาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระ รักษาศีลตามวัดใกล้บ้านกันจำนวนมาก ท่ามกลางวัดต่างๆ มีมาตรการป้องกันโควิด และมีรูปแบบการทำบุญ แบบ New Normal

เข้าพรรษา วันนี้ (6 ก.ค. 63) – เป็นเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชน ต่างพาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระ ถือศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรมตามวัดต่างๆ ใกล้บ้านกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 วัดหลายแห่ง ได้จัดการทำบุญแบบ New Normal หรือ วิถีใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญ ได้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะที่วัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ปกติแล้วจะให้พุทธศาสนิกชน มาใส่บาตรแล้วให้พระภิกษุสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ แล้วฉันท์ภัตราหาร แล้วค่อยสวดให้พรอีกครั้ง

แต่ครั้งนี้ทางวัดได้จัดรูปแบบของการทำบุญในวิถีใหม่ ด้วยการให้พุทธศาสนิกชน ใส่บาตรข้าวสุก อาหาร คาว หวานไว้ที่เดียวกัน จากนั้นก็จะอาราธนาศีล ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ขึ้นมาตักข้าว อาหารคาว หวาน ใส่บาตรของแต่ละรูป ให้เพียงพอเฉพาะอิ่มในมื้อเดียว

จากนั้นก็มานั่งสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้พรแก่ญาติโยม จากนั้นญาติโยมลากลับบ้าน ต่อจากนั้นพระภิกษุสามเณร ก็จะฉันอาหาร ที่ตักใส่บาตรมา ของแต่ละรูปเอง ซึ่งในการทำบุญรูปแบบใหม่นี้ ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 นาที แต่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ วันเข้าพรรษา พระภิกษุ ได้เพิ่มการเทศนาสอนพุทธศาสนิกชน ถึงความสำคัญของพุทธประวัติ สอดแทรกกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ แม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ ก็ยังต้องมีการปรับวิธีการทำบุญใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดได้