เขื่อนน้ำอูนเร่งพร่องน้ำรับพายุลูกใหม่

เจ้าหน้าที่เร่งพร่องน้ำในเขื่อนน้ำอูนและหนองหาร เพื่อรองรับน้ำจากพายุลูกใหม่หลายลูก

สถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนครมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดลง แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนไม่ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เร่งการระบายน้ำ เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับมวลน้ำฝนในรอบถัดไป ส่วนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดสกลนครอย่างหนองหารและเขื่อนน้ำอูนยังมีปริมาณน้ำมาก โดยที่หนองหารมีปริมาณน้ำ 226 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยะ 84 มีปริมาณน้ำไหลเข้า 2 ล้าน ลบ.ม.

เจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำทุกบานเพื่อเร่งระบายน้ำออกลงสู่ลำน้ำก่ำ วันละประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เขื่อนน้ำอูนมีปริมาณน้ำ 533.800 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ำไหลเข้า 2 ล้าน ลบ.ม. และเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำออก 2 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่าทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมา

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานสกลนคร ได้จับตาดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการประกาศเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุเบบินคาที่จะทำให้จังหวัดสกลนครมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อาจส่งผลให้แหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำสูงขึ้น