สุดยอดเกษตรกร! ปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออก ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง!

25 ก.ย. 2561 เวลา 9:23 น.

ยกให้เป็นสุดยอดเกษตรกร ที่มุ่งมั่นน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาปฎิบัติ ในการปลูกข้าวอินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ส่งขายต่างประเทศ และยังแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร ทานเองและส่งขายสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ที่บ้านโคกอาวงษ์ ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาประเมินผลงานด้านหารเกษตร ของนางหอม งามเลิศ อายุ 60 ปี ที่บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 5 บ้านโคกอาวงษ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีผลงานด้านการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 นครราชสีมา และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลงาน ส่งเข้าแข่งขันในระดับเขต และหากชนะในระดับเขตและก็จะเข้าประกวดในระดับชาติต่อไป

 

ซึ่งนางหอม งามเลิศ เกษตรกร ดีเด่น ระดับจังหวัดสุรินทร์ ในปีนี้ เปิดเผยว่า ตนเอง ได้รับแรงบันดาลใจในการทำเกษตรจากคำสอนของพ่อที่ป้าหอมยึดถือว่า “อาหารทุกอย่าง ข้าวทุกคำจำจากคำพ่อสอน” หลังจากได้เดินทางไปศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบพอเพียง ที่โรงสีข้าวรัชมงคล จ.ฉะชิงเทรา เมื่อปี 2551 และยึดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางของโรงสีจิตรลดา ทำให้เห็นรูปแบบการปลุกข้าว ปลูกพืชพัก และขุดสระไว้เก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร หลังจากได้ศึกษาดูแล้ว ก็คิดว่าว่า ตนเองทำได้แน่นอน เมื่อกลับมาแล้วก็ได้เริ่มลงมือปฎิบัติ โดยเริ่มทำการเกษตร หลายอย่างในพื้นที่ จำนวน 5 แปลง รวม 25 ไร่

โดยได้ปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวน 20 ไร่ ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล สามารถส่งขายได้ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ อเมริกา และยุโรป ส่วนที่ดินอีก 5 ไร่ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พะยูง ประดู่ ต้นสัก พืชสมุนไพร ต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก ผลิตที่ได้ก็นำมาบริโภค มีเหลือก็แบ่งขาย เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด ไข่ เป็ดเทศ ขุดบ่อน้ำ เพื่อเลี้ยงปลา และปลูกกล้วยน้ำหว้า ตลอดแนวริมบ่อน้ำ ซึ่งให้ผลผลิตดีมาก ตลอดทั้งปี มีโรงเรือนทำปุ๋ยหมักเอง สำหรับนำไปใส่ต้นข้าวและไม้ผล นอกจากนั้นยังสร้างเรือนสำหรับเพาะชำกล้าไม้ชนิดต่างๆ ไว้ปลูกเป็นจำนวนมาก

และที่สำคัญ การที่ได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้ครอบครัว ตนเองมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ทำให้มีเงินเก็บ เป็นหลักแสนบาทต่อปี และนางหอม งามเลิศ ยังได้เปิดบริเวณไร่นาสวนผสม เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ในพื้นที่ และเกษตรกรที่สนใจ จากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ทั้งการเกษตรอินทรีย์ และแบบไร่นาสวนผสม เพื่อนำไปปฎิบัติ สร้างงานสร้างอาชีพ ที่มั่นคงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด