โคราชแล้งจัด! ข้าวเริ่มยืนต้นตาย

26 ก.ย. 2561 เวลา 5:17 น.

นครราชสีมา ชาวนาเศร้า ต้นข้าวที่ปลูกมากับมือเผชิญภัยแล้งเริ่มยืนต้นตาย ต้องฝากความหวังไว้กับแหล่งน้ำสุดท้ายที่ขุดไว้ในที่นาตัวเอง

( 26 กันยายน 2561 ) จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเกษตรกรประสบกับปัญหานี้ติดต่อกันมาหลายเดือน ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ อำเภอประทาย อำเภอโนนแดง อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย อำเภอเมืองคง อำเภอบ้านเหลื่อมและอำเภอแก้งสนามนาง ที่ระบบชลประทานยังไม่มีความพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ส่งผลให้ต้นข้าวนาปีที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก

นายช่างเงิน เกษตรกรชาวนา บ้านหนองแจ้งน้อย ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัญหาฝนทิ้งช่วงในปีนี้ค่อนข้างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานติดต่อกันหลายเดือน ฝนที่ตกก็มีน้ำในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร จนกระทั่งล่วงเลยมาจนถึงปลายฤดูฝนจึงได้ตัดสินใจสูบน้ำจากบ่อที่ได้ขุดไว้ในที่นาของตัวเอง มาหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแห่งสุดท้ายที่จะสามารถใช้ทำการเกษตรได้ แต่ปริมาณน้ำที่ได้ยังคงไม่เพียงพอสำหรับที่นาจำนวน 9 ไร่ ซึ่งในปีการผลิตนี้อาจจะได้เพียงแค่เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อไว้ปลูกในปีถัดไปหรืออย่างดีที่สุดก็อาจจะแค่ได้ทุนคืนมาเท่านั้น

ทั้งนี้นายช่างเงิน ยังฝากไปยังเพื่อนเกษตรกรให้แบ่งพื้นที่นาสักเล็กน้อยเพื่อขุดแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในยามเกิดภัยแล้งหรือมีเหตุจำเป็นจะต้องใช้น้ำ และนอกจากนี้บ่อน้ำที่ขุดไว้ยังสามารถนำปลามาปล่อยเลี้ยงเพื่อขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

นครราชสีมา ชาวนาเศร้า ต้นข้าวที่ปลูกมากับมือเผชิญภัยแล้งเริ่มยืนต้นตาย ต้องฝากความหวังไว้กับแหล่งน้ำสุดท้ายที่ขุดไว้ในที่นาตัวเอง นครราชสีมา ชาวนาเศร้า ต้นข้าวที่ปลูกมากับมือเผชิญภัยแล้งเริ่มยืนต้นตาย ต้องฝากความหวังไว้กับแหล่งน้ำสุดท้ายที่ขุดไว้ในที่นาตัวเอง นครราชสีมา ชาวนาเศร้า ต้นข้าวที่ปลูกมากับมือเผชิญภัยแล้งเริ่มยืนต้นตาย ต้องฝากความหวังไว้กับแหล่งน้ำสุดท้ายที่ขุดไว้ในที่นาตัวเอง